Συνδρομές & αγορά

Αρχής γενομένης με τον εξηκοστό πρώτο τόμο του περιοδικού (έτος 2008), η εκτύπωση και η διανομή της Revue hellénique de droit international έχουν ανατεθεί στις εκδόσεις Σάκκουλα. Για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές συνδρομών και την αγορά τρεχόντων και παρελθόντων τευχών και τόμων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τις εκδόσεις Σάκκουλα:

 

Εκδόσεις Σάκκουλα

γραφεία Αθηνών
Ιπποκράτους 23, Αθήνα 106 79

τηλ.: 210 3387 500
fax: 210 3390 075 
e-mail: info@sakkoulas.gr

Εγγραφείτε στο newsletter μας