Ιστορική αναδρομή

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου ιδρύθηκε το 1939. Την ίδρυσή του επεδίωξε και πέτυχε ο καθηγητής Πέτρος Βάλληνδας, πρώτος Διευθυντής του Ινστιτούτου (1939-1960), εμπνεόμενος από αντίστοιχους φορείς της αλλοδαπής.

Με την ίδρυσή του, το Ινστιτούτο κλήθηκε να συμβάλει στην καλλιέργεια της νομικής επιστήμης στην Ελλάδα, λειτουργώντας παράλληλα ως φορέας προαγωγής του ελληνικού δικαίου στην αλλοδαπή.

Η έκρηξη του δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου οδήγησε στην προσωρινή αναστολή των εργασιών του. Η δραστηριότητα του Ινστιτούτου επαναλήφθηκε με τη λήξη της Κατοχής.

Έκτοτε, και αδιαλείπτως μέχρι σήμερα, το Ινστιτούτο είναι ο κύριος φορέας επιστημονικής έρευνας της χώρας στους τομείς του διεθνούς δικαίου, του αλλοδαπού δικαίου και του συγκριτικού δικαίου.

Εγγραφείτε στο newsletter μας