Περιεχόμενο

Σήμερα, περισσότεροι από 50.000 τόμοι κατανέμονται σε βιβλιοστάσια στους χώρους του Ινστιτούτου. Πρόκειται για νομοθετικά κείμενα, συλλογές νομολογίας, βασικά συγγράμματα και ερμηνείες νόμων, μονογραφίες εξειδικευμένου περιεχομένου, συλλογικά έργα, σειρές, κινητά φύλλα και βεβαίως περιοδικά. 

Οι συλλογές της βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν κυρίως έργα αλλοδαπού δικαίου από τις περισσότερες έννομες τάξεις όλων των ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική, Ωκεανία). Το Ινστιτούτο διαθέτει επίσης πλούσια συλλογή έργων δημοσίου διεθνούς δικαίου, όπως και σημαντικές συλλογές με έργα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, συγκριτικού δικαίου και ενωσιακού δικαίου. Τέλος, μια ιδιαίτερη συλλογή περιλαμβάνει τα έργα του ελληνικού δικαίου. 

Ο πλούτος των συλλογών της βιβλιοθήκης, η αρτιότητά της, καθώς και η διαρκής της ανανέωση και επικαιροποίηση συντελούν στην κατάταξή της ως πρώτης σε σημασία και έκταση πηγής γνώσεως των αλλοδαπών δικαίων, του διεθνούς δικαίου και του συγκριτικού δικαίου στην επικράτεια.  

Περιεχόμενο

Εγγραφείτε στο newsletter μας