Παρουσίαση ύλης

Η Revue hellénique de droit international αποτελεί το μοναδικό ελληνικό νομικό περιοδικό που εκδίδεται αποκλειστικά σε γλώσσες άλλες πλην των ελληνικών, δύο φορές τον χρόνο σε εξαμηνιαία βάση.

Στις σελίδες του περιοδικού φιλοξενούνται δημοσιεύματα στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα που αφορούν σε ζητήματα του δημοσίου διεθνούς δικαίου, του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, του συγκριτικού δικαίου και του κοινοτικού δικαίου.

Κάθε τόμος περιλαμβάνει κυρίως άρθρα επί των ανωτέρω αντικειμένων, καθώς και μικρότερες δημοσιεύσεις υπό μορφή μελετών και σημειωμάτων. σχόλια επί των νομολογιακών εξελίξεων στους τομείς του δημοσίου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίουπαρουσιάσεις σημαντικών ελληνικών νομοθετημάτων και μεταφράσεις τους στην αγγλική ή/και γαλλική γλώσσαπληροφορίες για τις διεθνείς πολυμερείς και διεθνείς συμβάσεις τις οποίες υπογράφει ή επικυρώνει η Ελλάδα. και τέλος, βιβλιοκρισίες νέων μονογραφιών, συλλογικών έργων και λοιπών εκδόσεων.

Συχνά, μέρος της ύλης καταλαμβάνεται από ειδικά αφιερώματα που καλύπτουν συγκεκριμένο κλάδο του δημοσίου ή ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, τα οποία και προσφέρουν εξειδικευμένη και επίκαιρη πληροφόρηση στον αναγνώστη. Τέλος, η Revue hellénique de droit international φιλοξενεί, κάθε τέσσερα χρόνια, τις εκθέσεις των Ελλήνων εισηγητών στο Παγκόσμιο Συνέδριο Συγκριτικού Δικαίου.

Μάθετε περισσότερα για την ιστορία και το περιεχόμενο της Revue hellénique de droit international, καθώς και για τον εορτασμό των εξήντα ετών συνεχούς εκδοτικής παρουσίας που έλαβε χώρα πρόσφατα με την έκδοση επετειακού τόμου.


Παρουσίαση ύλης

Εγγραφείτε στο newsletter μας