Εκδόσεις
Derogation Clauses: the Protection of National Interests in EC Law
Derogation Clauses: the Protection of National Interests in EC Law
2006

N.A. Georgiadis

A.N. Sakkoulas/Bruylant, Athens-Brussels 2006
σελ. xxx + 276
ISBN 960-15-1596-8 (Sakkoulas)
ISBN 2-8027-2287-5 (Bruylant)Code civil hellénique
Code civil hellénique
2000

traduction par P. Mamopoulos; mise à jour par M. Tsitseklis-Souriadakis

3ème édition
A.N. Sakkoulas, Athènes-Komotini 2000
σελ. xx + 489
ISBN 960-15-0311-0L’adaptation du droit maritime hellénique et du droit maritime chypriote  au droit communautaire
L’adaptation du droit maritime hellénique et du droit maritime chypriote au droit communautaire
1999

I. Christodoulou-Varotsi

A.N. Sakkoulas/Bruylant, Athènes-Bruxelles 1999
σελ. xxiv + 305
ISBN 960-15-0120-7 (Sakkoulas)
ISBN 2-8027-132604 (Bruylant)The Case for Contractual Solutions in the Third Party Pure Economic Loss. A Comparative Review of the Law in Germany, Greece, the United States, Scotland, England Australia, Canada and New Zealand
The Case for Contractual Solutions in the Third Party Pure Economic Loss. A Comparative Review of the Law in Germany, Greece, the United States, Scotland, England Australia, Canada and New Zealand
1999

Th.G. Mersinis

A.N. Sakkoulas/Bruylant, Athens-Brussels 1999
σελ. 921
ISBN 960-15-0082-0 (Sakkoulas)
ISBN 2-8027-1328-0 (Bruylant)Exclusive Distribution and Efficiency in the Competition Law of the European Union
Exclusive Distribution and Efficiency in the Competition Law of the European Union
1998

E.P. Mastromanolis

A.N. Sakkoulas, Athens-Komotini 1998
σελ. xvi + 246
ISBN 960-232-883-5L’immixtion dans le droit des sociétés
L’immixtion dans le droit des sociétés
1998

M. Papantoni

A.N. Sakkoulas/Bruylant, Athènes-Bruxelles 1998
σελ. xxii + 489
ISBN 960-232-748-0 (Sakkoulas)
ISBN 2-8027-1131-8 (Bruylant)The Constitutional Problem of Subversive Advocacy in the United States of America and Greece. A Comparison of the Legal Guarantees of Political Speech in Times of Crisis
The Constitutional Problem of Subversive Advocacy in the United States of America and Greece. A Comparison of the Legal Guarantees of Political Speech in Times of Crisis
1993

I.A. Tassopoulos

A.N. Sakkoulas, Athens-Komotini 1993
σελ. 288
ISBN 960-232-039-7 Loi codifiée 2190/1920 sur les sociétés anonymes
Loi codifiée 2190/1920 sur les sociétés anonymes
1992

traduction par D.C. Gofas

A.N. Sakkoulas, Athènes 1992
σελ. 156Tortious Liability for Pure Economic Loss: a Comparative Study
Tortious Liability for Pure Economic Loss: a Comparative Study
1989

E.K. Banakas

Athens 1989
σελ. 331 Η Επίδρασις του Συντάγματος του 1975 επί του Ιδιωτικού και επί του Δημοσίου Δικαίου – Εισηγήσεις
Η Επίδρασις του Συντάγματος του 1975 επί του Ιδιωτικού και επί του Δημοσίου Δικαίου – Εισηγήσεις
1976


Αθήναι 1976
σελ. xviii + 164Μεσολάβησις και Συνδιαλλαγή εις το Πλαίσιον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Μεσολάβησις και Συνδιαλλαγή εις το Πλαίσιον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
1968

Ε.Ι. Ρούκουνας

Αθήναι 1968
σελ. 256Les systèmes juridiques des peuples européens
Les systèmes juridiques des peuples européens
1958

G. Michaélidès-Nouaros

Athènes 1958
σελ. 94Vocabulary of the Charter of the United Nations  and of the Statute of the International Court of Justice
Vocabulary of the Charter of the United Nations and of the Statute of the International Court of Justice
1953

P.G. Vallindas

Athens 1953
σελ. 42Discours sur le Code civil hellénique
Discours sur le Code civil hellénique
1940

J. Metaxas, A. Tambacopoulos & G. Balis 

Imprimerie nationale, Athènes 1940
σελ. 31Εγγραφείτε στο newsletter μας