Οργανωτική δομή

Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως προς τα διοικητικά και οικονομικά θέματα, και το Υπουργείο Εξωτερικών ως προς τα θέματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις της χώρας.

Έδρα του Ινστιτούτου είναι η Αθήνα. 

Η επιστημονική και διοικητική διεύθυνση ασκείται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου. Νυν Διευθυντής είναι ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χαράλαμπος Παμπούκης. 

Η επιστημονική υπηρεσία απαρτίζεται από ειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, έργο των οποίων είναι η ενασχόληση με τα νομικής φύσεως ζητήματα που άπτονται των σκοπών του Ινστιτούτου.

Η Γραμματεία του Ινστιτούτου εκτελεί τις εργασίες διοικητικής, διαχειριστικής και οικονομικής φύσεως.

Εγγραφείτε στο newsletter μας