Διεκπεραίωση

Η αίτηση παροχής νομικής πληροφορίας ανατίθεται σε επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου, ο οποίος ερευνά τα τεθέντα ερωτήματα κάνοντας χρήση των διαθέσιμων πηγών της βιβλιοθήκης, καθώς και πιθανών εξωτερικών πηγών. Ο επιστημονικός συνεργάτης επικοινωνεί με τον αιτούντα προς παροχή διευκρινίσεων, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και τον καθορισμό του ποσού αμοιβής του Ινστιτούτου, ο αιτών ενημερώνεται από τον επιστημονικό συνεργάτη για το περιεχόμενο της εισηγήσεώς του, το ποσό της αμοιβής του Ινστιτούτου και τη διαδικασία καταβολής της στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εφόσον καταβληθεί η αναλογούσα αμοιβή, η νομική πληροφορία συντάσσεται από τον επιστημονικό συνεργάτη-εισηγητή και υπογράφεται. Τέλος, παραλαμβάνεται από τον αιτούντα ή αποστέλλεται σε αυτόν.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την παροχή νομικών πληροφοριών επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο.

Εγγραφείτε στο newsletter μας