Οργάνωση

Την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία της βιβλιοθήκης έχει αναλάβει το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου, επικουρούμενο από το προσωπικό της Γραμματείας. Tις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης συνδράμουν επίσης εθελοντές-φοιτητές, όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν.

Ο χαρακτήρας της βιβλιοθήκης είναι συμβουλευτικός σε σχέση με τα καθήκοντα του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου, και μη δανειστικός. 

Λόγω ελλείψεως ειδικώς καταρτισμένου προσωπικού και απουσίας της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, η βιβλιοθήκη δεν είναι ανοικτή στο κοινό. Όλως εξαιρετικώς, παρέχεται περιορισμένη δυνατότητα εξυπηρετήσεως προσώπων που ασχολούνται με τα νομικά επαγγέλματα (δικαστικοί, δικηγόροι) και μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν εγκαίρως με το Ινστιτούτο.

Εγγραφείτε στο newsletter μας