Σύνδεσμοι

Ι. Σύνδεσμοι ελληνικού ενδιαφέροντος

Βουλή των Ελλήνων

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Εξωτερικών

Συμβούλιο της Επικρατείας

Άρειος Πάγος

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Νομικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Νομικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Νομικής

Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων

Ινσιτούτο Κρητικού Δικαίου

Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας & του Ναυτικού Δικαίου

 

ΙΙ. Σύνδεσμοι διεθνούς και αλλοδαπού ενδιαφέροντος

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Έκτη Επιτροπή της Γενικής Συνελεύσεως

Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου (UNCITRAL)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Συμβούλιο της Ευρώπης

Γραφείο Συμβάσεων

Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης

Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου (UNIDROIT) 

Διεθνής Ακαδημία Συγκριτικού Δικαίου

Ευρωπαϊκός Όμιλος γαι το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (EGPIL-GEDIP)

Συνδιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Βρετανικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου

Ελβετικό Ινστιτούτο Συγκριτικού Δικαίου

Ινστιτούτο Συγκριτικού και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Max Planck

Ινστιτιούτο Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου και Διεθνούς Δικαίου Max Planck

Διεθνές Δικαστήριο

Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα

Ειδικό Δικαστήριο για τη Σιέρα Λεόνε

Ειδικό Δικαστήριο για τον Λίβανο

Εγγραφείτε στο newsletter μας