30
Δεκ
Το Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου αποχαιρετά με τιμή και αναγνώρισης για όσα πρόσφερε σε αυτό ως Διευθυντής του για 17 ολόκληρα χρόνια τον καθηγητή Κωνσταντίνο Κεραμέα. Ο Κωνσταντίνος Κερα...
27
Δεκ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας μόλις πληροφορήθηκε σήμερα τον θάνατο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως, διατελέσαντος Πρoέδρου της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας και διαπρεπο...

Υπηρεσίες

Νομικές πληροφορίες.

Βασική δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι η παροχή νομικών πληροφοριών επί των αλλοδαπών δικαίων, του ενωσιακού δικαίου, του διεθνούς δικαίου και του ημεδαπού δικαίου σε κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων.


Revue hellénique de droit international.

Προς εκπλήρωση των σκοπών της ενισχύσεως της έρευνας του διεθνούς και των αλλοδαπών δικαίων, αλλά και της συγκριτικής νομικής έρευνας, το Ινστιτούτο εκδίδει τη Revue hellénique de droit international (Ελληνική Επιθεώρηση Διεθνούς Δικαίου), νομικό περιοδικό που έχει συμπληρώσει 60 και πλέον χρόνια παρουσίας στη διεθνή νομική κοινότητα.

Περισσότερα

Εγγραφείτε στο newsletter μας