7
Φεβ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, στο Ελληνικό Ι...
25
Σεπ
Le prix Paul Guggenheim, doté d'un montant de CHF 15,000, est destiné à récompenser un ouvrage marquant de droit international public (à l'exception du droit européen). Cet ouvrage doir être...

Υπηρεσίες

Νομικές πληροφορίες

Βασική δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι η παροχή νομικών πληροφοριών επί των αλλοδαπών δικαίων, του ενωσιακού δικαίου, του διεθνούς δικαίου και του ημεδαπού δικαίου σε κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων.


Revue hellénique de droit international

Προς εκπλήρωση των σκοπών της ενισχύσεως της έρευνας του διεθνούς και των αλλοδαπών δικαίων, αλλά και της συγκριτικής νομικής έρευνας, το Ινστιτούτο εκδίδει τη Revue hellénique de droit international (Ελληνική Επιθεώρηση Διεθνούς Δικαίου), νομικό περιοδικό που έχει συμπληρώσει 60 και πλέον χρόνια παρουσίας στη διεθνή νομική κοινότητα.

Περισσότερα

Εγγραφείτε στο newsletter μας