07.02.2018
Πρόσκληση για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αναρτάται για πρώτη φορά η παρούσα πρόσκληση στον ιστότοπο του Ινστιτούτου.  Πληροφορίες : τηλ. 210 3615646 Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση
Εγγραφείτε στο newsletter μας