Ιστορική αναδρομή

 

RHDIΠρος εκπλήρωση των σκοπών της ενισχύσεως της έρευνας του διεθνούς και των αλλοδαπών δικαίων, αλλά και της συγκριτικής νομικής έρευνας, το Ινστιτούτο εκδίδει τη Revue hellénique de droit international (Ελληνική Επιθεώρηση Διεθνούς Δικαίου), νομικό περιοδικό που έχει συμπληρώσει 60 και πλέον χρόνια παρουσίας στη διεθνή νομική κοινότητα.

Η Revue hellénique de droit international εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1948, με σκοπό να καλύψει το κενό ενημερώσεως των Ελλήνων νομικών σε θέματα διεθνούς δικαίου, θέτοντας ως επιπλέον στόχο τη δημιουργία επαφών και την καλλιέργεια διαλόγου μεταξύ των Ελλήνων νομικών και των συναδέλφων τους στην αλλοδαπή.

Σε μικρό χρονικό διάστημα, η Revue hellénique de droit international πέτυχε την αναγνώρισή της ως του κατεξοχήν ελληνικού τόπου ανταλλαγής επιστημονικων απόψεων και παρουσιάσεως θεμάτων που αφορούν το δημόσιο και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, το διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο και το συγκριτικό δίκαιο. 

 

 

Print This Page Email This Page