Εκδόσεις

23Derogation Clauses: the Protection of National Interests in EC Law

N.A. Georgiadis

A.N. Sakkoulas/Bruylant, Athens-Brussels 2006

σελ. xxx + 276

ISBN 960-15-1596-8 (Sakkoulas)

ISBN 2-8027-2287-5 (Bruylant)

 

 

22Code civil hellénique

3ème édition

traduction par P. Mamopoulos; mise à jour par M. Tsitseklis-Souriadakis

A.N. Sakkoulas, Athènes-Komotini 2000

σελ. xx + 489

ISBN 960-15-0311-0

 

 

 

20L’adaptation du droit maritime hellénique et du droit maritime chypriote

au droit communautaire

I. Christodoulou-Varotsi

A.N. Sakkoulas/Bruylant, Athènes-Bruxelles 1999

σελ. xxiv + 305

ISBN 960-15-0120-7 (Sakkoulas)

ISBN 2-8027-132604 (Bruylant)

 

 

19The Case for Contractual Solutions in the Third Party Pure Economic Loss. A Comparative Review of the Law in Germany, Greece, the United States, Scotland, England Australia, Canada and New Zealand

Th.G. Mersinis

A.N. Sakkoulas/Bruylant, Athens-Brussels 1999

σελ. 921

ISBN 960-15-0082-0 (Sakkoulas)

ISBN 2-8027-1328-0 (Bruylant)

 

18Exclusive Distribution and Efficiency in the Competition Law of the European Union

E.P. Mastromanolis

A.N. Sakkoulas, Athens-Komotini 1998

σελ. xvi + 246

ISBN 960-232-883-5

 

 

 

17L’immixtion dans le droit des sociétés

M. Papantoni

A.N. Sakkoulas/Bruylant, Athènes-Bruxelles 1998

σελ. xxii + 489

ISBN 960-232-748-0 (Sakkoulas)

ISBN 2-8027-1131-8 (Bruylant)

 

 

16The Constitutional Problem of Subversive Advocacy in the United States of America and Greece. A Comparison of the Legal Guarantees of Political Speech in Times of Crisis

I.A. Tassopoulos

A.N. Sakkoulas, Athens-Komotini 1993

σελ. 288

ISBN 960-232-039-7 

 

 

 

15Loi codifiée 2190/1920 sur les sociétés anonymes

traduction par D.C. Gofas

A.N. Sakkoulas, Athènes 1992

σελ. 156

 

 

 

 

12Tortious Liability for Pure Economic Loss: a Comparative Study

E.K. Banakas

Athens 1989

σελ. 331 

 

 

 

 

9Η Επίδρασις του Συντάγματος του 1975 επί του Ιδιωτικού και επί του Δημοσίου Δικαίου – Εισηγήσεις

Αθήναι 1976

σελ. xviii + 164

 

 

 

 

8Μεσολάβησις και Συνδιαλλαγή εις το Πλαίσιον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Ε.Ι. Ρούκουνας

Αθήναι 1968

σελ. 256

 

 

 

 

7Les systèmes juridiques des peuples européens

G. Michaélidès-Nouaros

Athènes 1958  

σελ. 94

 

 

 

 

 

4Vocabulary of the Charter of the United Nations

and of the Statute of the International Court of Justice

P.G. Vallindas

Athens 1953

σελ. 42

 

 

 

 

1Discours sur le Code civil hellénique

J. Metaxas, A. Tambacopoulos & G. Balis 

Imprimerie nationale, Athènes 1940

σελ. 31

Print This Page Email This Page