Αποστολή & έργο

Μέσω των δραστηριοτήτων του, το Ινστιτούτο επιδιώκει μια διπλή θεμελιώδη αποστολή: αφενός την προώθηση της νομικής έρευνας προς όφελος των μελετητών του δικαίου και αφετέρου τη διασπορά γνώσεως του δικαίου στους κοινωνούς της καθημερινής νομικής πρακτικής.

Η αποστολή αυτή υλοποιείται ειδικότερα με την εκπλήρωση τριών βασικών στόχων:

– της επιστημονικής έρευνας του διεθνούς και των αλλοδαπών δικαίων.

– της ενισχύσεως της συγκριτικής νομικής έρευνας. και

– της παροχής νομικών πληροφοριών.

 

Print This Page Email This Page