Ορισμός του ΕΙΔΑΔ ως θεσμικού ανταποκριτή της UNIDROIT

1 Ιουνίου, 2015

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου ορίστηκε θεσμικός ανταποκριτκής της UNIDROIT από την 1η Ιουνίου 2015 έως την 31η Μαΐου 2018.

Print This Post Email This Post