Πρόσκληση για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου – 09.02.18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αναρτάται για πρώτη φορά η παρούσα πρόσκληση στον ιστότοπο του Ινστιτούτου. 

Πληροφορίες : τηλ. 210 3615646

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση

Διαβαλκανική ημερίδα για το δίκαιο που διέπει το όνομα – 14.04.16

Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νις (Σερβία) διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις της στη Νις ημερίδα με θέμα το δίκαιο που διέπει το όνομα.  

 

Annonce de tiers : Prix Paul Guggenheim 2017 – 15.11.17

En 2017, le Prix Paul Guggenheim sera mis au concours pour la dix-neuvième fois. Il s’agit d’attirer l’attention du public intéressé par ce concours.